Per veld is er 1 spraakgroep, hierin kunnen begeleider(s), scheidsrechters en zelfs coaches deelnemen (de laatste kunnen alleen luisteren). Iedereen kan elkaar horen in de groep.