Für welche Sportarten ist RefCom4All am besten geeignet?

Im Prinzip kann RefCom4All überall dort eingesetzt werden, wo eine gute drahtlose Internetabdeckung vorhanden ist. WiFi ist in Sportvereinen in der Regel nur sehr eingeschränkt nutzbar, was auf eine begrenzte Abdeckung, Firewall-Beschränkungen und/oder begrenzte Internetgeschwindigkeit zurückzuführen ist. Wir raten daher davon ab, WiFi für regelmäßige Spiele zu nutzen. In der Praxis funktioniert RefCom4All am besten […]

Pour quels sports RefCom4All est-il le mieux adapté ?

En principe, RefCom4All peut être utilisé dans tous les endroits disposant d’une bonne couverture Internet sans fil. Le WiFi est généralement très peu utilisable dans les clubs de sport. Cela est dû à une couverture limitée, à des restrictions de pare-feu et/ou à une vitesse d’Internet limitée. Nous recommandons donc de ne pas utiliser le […]

For which sports is RefCom4All best suited?

In principle, RefCom4All can be used in all places where there is good wireless internet coverage. WiFi is usually very limited at sports clubs.This is due to the limited coverage, firewall restrictions and / or limited internet speed. We therefore advise not to use WiFi for regular fixtures. In practice, RefCom4All works best for outdoor […]

Hoe komt de wedstrijd informatie in de App als de club een abonnement heeft en de App uit de App store gaat gebruiken? Moeten we dan zelf de gegevens invoeren of laden? Of gaat dat ‘automatisch’?

We proberen zoveel mogelijk wedstijden automatisch in te laden. We hebben hiervoor bijvoorbeeld een overeenkomst en koppeling met de KNHB. Dit is inclusief toegang tot (DWF) wedstrijd codes. Voor toernooien kunnen we simpel de informatie via een excel file inladen en beschikbaar maken in de App. Tevens kunnen we (API) koppelingen maken met ander sport […]

Voor welke sporten is RefCom4All het meest geschikt?

In principe kan RefCom4All gebruikt worden op alle plekken waar een goede Wireless internet dekking is. WiFi is meestal bij sportclubs zeer beperkt bruikbaar, dit komt door de beperkte dekking, internet firewall beperkingen en/of beperkte internet snelheid. Wij adviseren dan ook om WiFi niet te gebruiken voor de reguliere wedstrijden. In de praktijk werkt RefCom4All […]