Für welche Sportarten ist RefCom4All am besten geeignet?

Im Prinzip kann RefCom4All überall dort eingesetzt werden, wo eine gute drahtlose Internetabdeckung vorhanden ist. WiFi ist in Sportvereinen in der Regel nur sehr eingeschränkt nutzbar, was auf eine begrenzte Abdeckung, Firewall-Beschränkungen und/oder begrenzte Internetgeschwindigkeit zurückzuführen ist. Wir raten daher davon ab, WiFi für regelmäßige Spiele zu nutzen. In der Praxis funktioniert RefCom4All am besten […]

Pour quels sports RefCom4All est-il le mieux adapté ?

En principe, RefCom4All peut être utilisé dans tous les endroits disposant d’une bonne couverture Internet sans fil. Le WiFi est généralement très peu utilisable dans les clubs de sport. Cela est dû à une couverture limitée, à des restrictions de pare-feu et/ou à une vitesse d’Internet limitée. Nous recommandons donc de ne pas utiliser le […]

For which sports is RefCom4All best suited?

In principle, RefCom4All can be used in all places where there is good wireless internet coverage. WiFi is usually very limited at sports clubs.This is due to the limited coverage, firewall restrictions and / or limited internet speed. We therefore advise not to use WiFi for regular fixtures. In practice, RefCom4All works best for outdoor […]

Ik krijg de melding “Verbinding verbroken” wanneer ik de App aanmeld. Geen verbinding met het internet is mogelijk, hoe kan dit?

Deze melding kan ontstaan als de App geen verbinding met het internet kan maken en daarmee ook geen contact met het RefCom4all platform. Deze melding kan onstaan op verschillende manieren. Hieronder een paar mogelijke oorzaken. Bijvoorbeeld als de RefCom4All App geen toestemming op je telefoon heeft om mobiel data te gebruiken (voorbeeld iOS). Oplossing is om dan […]

Hoe stel ik Voice Activity Detection / Spraakgevoeligheid in en wanneer moet ik dit doen?

Wanneer je ‘open lijn’ de hele tijd ‘open’ staat –  en je collega scheidsrechter hoort continu ‘de bank’ of  hoort continu windgeruis of het publiek – dan kan je de spraak gevoeligheid van jouw microfoon aanpassen. Dit heeft dus effect op het geluid wat je collega scheidsrechter hoort in zijn oor. Hoe kan je de spraak gevoeligheid instellen? […]